Zorgprofessional

Als zorgprofessional kan je geconfronteerd worden met een acuut ziek persoon, vitaal bedreigde patiënt of een reanimatie-behoeftige patiënt. Tijdens de trainingen voor zorgprofessionals bereiden we je voor om in deze situaties individueel en als team te handelen. Naast praktische (deel)vaardigheden besteden wij aandacht aan de niet technische aspecten van een hulpverlening zoals de leiderschap, samenwerking, prioriteiten stellen en werkplekmanagement. Door in een veilige omgeving te trainen willen wij je zelfvertrouwen vergroten en voor te bereiden op een hulpverlening in de praktijk.

Dutch Life Support biedt diverse trainingen aan voor zorgprofessionals die allen voldoen aan de (inter)nationale richtlijnen. Alle trainingen hebben een andere insteek en zijn gebaseerd op innovatieve onderwijsconcepten die bestaan uit moderne en afwisselen onderwijsvormen. Tijdens de trainingen staat het praktisch toepassen van theoretische kennis centraal. Wij bieden onder andere een ABCDE-training waarbij je leert om een vitaal bedreigde slachtoffer te beoordelen en de nodige interventies uit te voeren. Ook bieden wij trainingen voorbehouden/risicovolle handelingen, Advance Life Support en een CRM-training aan. Omdat de omgeving en context voor de zorgprofessional belangrijk is, leveren wij in overleg met jou een maatwerkpakket om jou goed voor te bereiden op een hulpverlening waarin jij mogelijk de teamleider bent!