Instructeur Basale Reanimatie (Instructeur BLS/AED) NRR 3 dagdelen

Het verzorgen van reanimatieonderwijs vraagt bepaalde kwaliteiten van een instructeur. Naast uitstekende eigen vaardigheden is het nodig om deze vaardigheden ook over te kunnen brengen op de deelnemers. De Nederlandse Reanimatie Raad heeft in samenwerking van de Europese Reanimatie Raad een systeem van instructeurstrainingen opgezet. Als NRR-instructeur BLS/AED mag je reanimatietrainingen verzorgen en een certificaat van de NRR uitreiken aan deelnemers.

Instructeur Basale Reanimatie (Instructeur BLS/AED) NRR 3 dagdelen

Als NRR-instructeur BLS/AED mag je reanimatietrainingen verzorgen en een certificaat van de NRR uitreiken aan deelnemers.

Inhoud Training

Tijdens de training wordt uitgebreid stilgestaan bij de eigen vaardigheden, de reanimatierichtlijnen, achtergronden en de didactische vaardigheden die nodig zijn om in een veilige leeromgeving een reanimatietraining te verzorgen. Al deze onderdelen worden beoefend, verbeterd en getoetst door een docent-instructeur van de NRR. De docent-instructeur zal je tijdens de training intensief begeleiden en je voorbereiden op het daadwerkelijk lesgeven in de basale reanimatie. Je wordt getraind om zowel basistrainingen als opfristrainingen te verzorgen.
Aan het einde van de training ben je in staat om:
 • Een demonstratie van de basale reanimatie inclusief de inzet van een AED te geven volgens de meest actuele richtlijn NRR.
 • De opbouw van een basale reanimatie basistraining te verwoorden en te verantwoorden.
 • De opbouw van een opfristraining reanimatie te verwoorden en te verantwoorden.
 • Eenvoudige les- en leerdoelen te formuleren en een training gestructureerd te verzorgen aan de hand van de gestelde doelen.
 • Een presentatie te maken en te geven.
 • Aan de hand van het 4-stappenplan een (deel)vaardigheid aan te leren en hierbij directe feedback toepassen.
 • Een scenario voor een basis- en opfristraining voor te bereiden, uit te voeren en te evalueren.
 • Een evaluatie middels Pendelton, learning-conversation en een debriefing te verzorgen.
 • Het belang van snelle herkenning, reanimeren en vroegtijdig inzetten van een AED in eenvoudige bewoordingen te benoemen.
 • De organisatorische aspecten (waaronder het cursusreglement en CoSy) van een reanimatietraining te beschrijven.
 • Hulpmiddelen (fantomen, AED’s, feedbacksystemen) tijdens een reanimatietraining te gebruiken volgens voorschrift van een fabrikant.
Om deel te kunnen nemen aan de training, moet je in het bezit zijn van een geldig NRR-reanimatiecertificaat (hulpverlener) in combinatie met één van de onderstaande diploma’s / certificaten:
 • Arts of verpleegkundige.
 • Certificaat van een opleiding in de gezondheidszorg niveau 4 of 5.
 • Student geneeskunde
 • Afgeronde 1e of 2e graads lerarenopleiding of hiervoor studerend (tenminste 120 studiepunten)
 • Diploma ambulancechauffeur van de academie voor ambulancezorg
 • Geldig certificaat Instructeur Eerste Hulp (bijv. Het Oranje Kruis, NIBHV, Medic First Aid, EFR of DAN).
Praktische training van drie dagdelen (12 uur) en een voorbereidingstijd van 2-4 uur. Als voorbereiding werk je een aantal toegestuurde opdrachten uit.
€375 (vrijgesteld van BTW) pp. voor de gehele training inclusief certificering. Neem contact op voor een groepsprijs en/of cursus op jouw locatie.
De eigen vaardigheden en het demonstreren van de didactische vaardigheden (4-stappenplan, scenario voorbereiden / uitvoeren / afronden) worden aan de hand van gestandaardiseerde scoringslijsten getoetst. Daarbij wordt het principe van een continuous assessment gebruikt. Er is geen eindtoets opgenomen.
Registratie in CoSy als “kandidaat instructeur”
 • Na het succesvol afronden van de training word je geregistreerd als kandidaat instructeur. Vervolgens moet je twee keer als kandidaat instructeur een training succesvol verzorgen waarna de upgrade tot volwaardig instructeur zal plaatsvinden.
 • De training is geaccrediteerd bij sommige beroepsverenigingen.
 • Om het certificaat volwaardig instructeur geldig te houden, stelt de NRR een aantal eisen waaronder een verplichte nascholing iedere twee jaar.
 • Als volwaardig instructeur BLS kan je ook de training instructeur basale reanimatie van kinderen (PBLS) volgen..