Instructeur Basale Reanimatie (Instructeur BLS/AED) NRR 2 dagen met stages voor deelnemers zonder reguliere instroomeisen.

Instructeur

voor potentiële instructeurs die tot voorkort niet voldeden aan de instroomeis van de NRR. Dit is dé opleiding om toch reanimatie-instructeur te worden!

Het verzorgen van reanimatieonderwijs vraagt bepaalde kwaliteiten van een instructeur. Naast uitstekende eigen vaardigheden is het nodig om deze vaardigheden ook over te kunnen brengen op de deelnemers. De Nederlandse Reanimatie Raad heeft in samenwerking van de Europese Reanimatie Raad een systeem van instructeurstrainingen opgezet. Als NRR-instructeur BLS/AED mag je reanimatietrainingen verzorgen en een certificaat van de NRR uitreiken aan deelnemers. 

 

Gebruik data voor feedback aan ambulancepersoneel

Gebruik data voor feedback aan ambulancepersoneel René Boomars, physician assistant acute zorg, Medisch Management Ambulancezorg RAVU De RAVU maakt gebruik van reanimatie data om het ambulancepersoneel gestandaardiseerde feedback te geven over BLS en ALS aspecten. Alle reanimatiecasussen worden geanalyseerd volgens een standaard concept waarbij gebruik

Read More »

Meer informatie gewenst vraagt het ons!!