Hulpverlener

Dagelijks worden mensen acuut ziek, raken gewond of worden getroffen door een levensbedreigende aandoening zoals een hartstilstand. In afwachting op professionele hulp kunnen omstanders eerste hulp verlenen aan het slachtoffer. Om als hulpverlener te handelen moet je goed voorbereid zijn op je taak. Dutch Life Support traint jou als hulpverlener om in de praktijk te kunnen handelen als de eerste schakel in de hulpverleningsketen. Naast praktische vaardigheden besteden wij ook aandacht aan niet technische aspecten van een hulpverlening zoals samenwerking, prioriteiten stellen en werkplekmanagement. Door in een veilige omgeving te trainen willen wij je zelfvertrouwen vergroten en voor te bereiden op een hulpverlening in de praktijk.