Herhaling EHBO

In de basiscursus heb je veel geleerd over eerstehulpverlening, maar weet je nog steeds wat je moet doen bij iemand met een bloedneus, een ongeval of pijn op de borst? Tijdens de herhalingscursus eerstehulpverlener worden de (deel)vaardigheden uit de basiscursus opgefrist en wordt er in scenario’s geoefend waar jij deze vaardigheden zou kunnen tegenkomen. Kortom; praktijkgericht en in de context van jouw hulpverlening. Naast opfrissen besteden we ook aandacht aan nieuwe inzichten en richtlijnen binnen de hulpverlening. Op deze manier blijf je een goed hulpverlener!

Herhaling EHBO

Op deze manier blijf je een goed hulpverlener!

Inhoud Training

Tijdens de praktische cursus worden basisvaardigheden opgefrist en aan de hand van scenario’s realistische praktijksituaties nagebootst. Ook worden door middel van afwisselende en activerende werkvormen aandacht besteed aan eerste hulpsituaties. Hierdoor trainen wij praktijk- en competentiegericht. Aan het einde van de cursus heeft de hulpverlener weer voldoende bagage meegekregen om met zelfvertrouwen als eerstehulpverlener op te treden. De inhoud van de cursus voldoet aan de meest actuele eerste hulp richtlijnen.
Aan het einde van de training kan je volgens de huidige eerste hulp richtlijn:
  • De basisprincipes van de eerste hulpverlening benoemen en toepassen in een scenario.
  • Beoordelen óf en welke deskundige hulp noodzakelijk is.
  • Praktisch handelen bij de meest voorkomende levensbedreigende aandoeningen zoals een circulatiestilstand, een bewustzijnsstoornis een luchtwegbelemmering, een actieve bloeding, een vergiftiging of een te hoge of te lage lichaamstemperatuur.
  • Praktisch handelen bij de meest voorkomende ziektebeelden zoals een hartinfarct, een ontregelde suikerpatiënt, een epileptisch insult of een astma-aanval.
  • Praktische handelen bij de meest voorkomende plaatselijke letsels zoals (brand)wonden, botbreuken, kneuzingen, oog-, tand-, neusletsel en insectenbeten.
Om deel te nemen aan deze training is een geldig eerste hulp certificaat verplicht.
De herhalingscursus duurt 12 uur (blokken van 3 of 4 uur) verdeeld over een jaar.
De kosten voor een nascholing EHBO zijn € ………pp. voor de gehele training inclusief een certificering. Neem contact op voor een groepsprijs en/of cursus op jouw locatie.
Tijdens de praktische training zal de ervaren trainer continue de vaardigheden beoordelen en bijstellen. Hierdoor zal er geen eindtoets zijn maar bepaald de trainer de competentie van de eerste hulpverlener.
Na de training ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname van DLS. Als de deelnemer de jaarlijkse herhalingsuren heeft gevolgd en door de trainer als competent is beoordeeld, volgt een (her)certificering bij bijvoorbeeld First Aid Network (jaarlijks) of het Oranje Kruis (1x per 2 jaar).
  • Als de deelnemer de jaarlijkse herhalingsuren heeft gevolgd en door de trainer als competent is beoordeeld, volgt een (her)certificering bij bijvoorbeeld First Aid Network (jaarlijks) of het Oranje Kruis (1x per 2 jaar).
  • In overleg kan gekozen wordt om een e-learning aan te bieden ter voorbereiding op de cursus.

Eerste Hulp (EHBO)

Hulpverlener

In de basiscursus heb je veel geleerd over eerstehulpverlening, maar weet je nog steeds wat je moet doen bij iemand met een bloedneus, een ongeval of pijn op de borst? Tijdens de herhalingscursus eerstehulpverlener worden de (deel)vaardigheden uit de basiscursus opgefrist en wordt er in scenario’s geoefend waar jij deze vaardigheden zou kunnen tegenkomen. Kortom; praktijkgericht en in de context van jouw hulpverlening. Naast opfrissen besteden we ook aandacht aan nieuwe inzichten en richtlijnen binnen de hulpverlening. Op deze manier blijf je een goed hulpverlener!
Gebruik data voor feedback aan ambulancepersoneel

Gebruik data voor feedback aan ambulancepersoneel René Boomars, physician assistant acute zorg, Medisch Management Ambulancezorg RAVU De RAVU maakt gebruik van reanimatie data om het ambulancepersoneel gestandaardiseerde feedback te geven over BLS en ALS aspecten. Alle reanimatiecasussen worden geanalyseerd volgens een standaard concept waarbij gebruik

Read More »

Meer informatie gewenst vraagt het ons!!