Herhaling EHAK

Hulpverlener

In de basiscursus heb je veel geleerd over eerstehulpverlening aan kinderen, maar weet je nog steeds wat je moet doen bij een kind dat zich verslikt, een bloedneus heeft of een koortsstuip krijgt? Tijdens de herhalingscursus eerste hulp aan kinderen worden de (deel)vaardigheden uit de basiscursus opgefrist en wordt er in scenario’s geoefend waar jij deze vaardigheden zou kunnen tegenkomen. Kortom; praktijkgericht en in de context van jouw hulpverlening. Naast opfrissen besteden we ook aandacht aan nieuwe inzichten en richtlijnen binnen de hulpverlening. Op deze manier blijf je een goed hulpverlener! 

Meer informatie gewenst vraagt het ons!!