Eerste Hulp (EHBO)

Hulpverlener

Dagelijks worden mensen ziek of lopen letsel binnen of buiten een woning op. De ernst van de ziekte of het letsel wisselt per situatie. Weet jij wat je moet doen bij iemand met een bloedneus, een ongeval of pijn op de borst? Als je wilt leren wat je in dit soort situaties moet doen, volg dan een EHBO-cursus. Tijdens de cursus worden korte presentaties afgewisseld met het trainen van vaardigheden. Daarna worden de diverse vaardigheden in scenario’s toegepast. Op deze manier leer je de vaardigheden toe te passen en krijg je vertrouwen om je rol als eerste hulpverlener uit te kunnen voeren. De EHBO-cursussen kunnen door verschillende (inter)nationaal erkende instanties worden gecertificeerd.

Gebruik data voor feedback aan ambulancepersoneel

Gebruik data voor feedback aan ambulancepersoneel René Boomars, physician assistant acute zorg, Medisch Management Ambulancezorg RAVU De RAVU maakt gebruik van reanimatie data om het ambulancepersoneel gestandaardiseerde feedback te geven over BLS en ALS aspecten. Alle reanimatiecasussen worden geanalyseerd volgens een standaard concept waarbij gebruik

Read More »

Meer informatie gewenst vraagt het ons!!