Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
$60
Training
Materialen

Aan het einde van de training kan je:

  • Een patiënt gestructureerd benaderen middels de ABCDE-systematiek.
  • De airway, breathing, circulation en disability beoordelen door middel van het kijken, luisteren, voelen en meten en waar nodig interventies verrichten.
  • Een luchtweg beoordelen en waar nodig vrijmaken en vrijhouden door gebruik te maken van manuele technieken en eenvoudige hulpmiddelen.
  • De ademhaling beoordelen en waar nodig ondersteunen middels zuurstoftherapie, verneveling, beademing, CPAP en het ontlasten van een spanningspneumothorax.
  • De circulatie beoordelen en waar nodig ondersteunen door het stoppen van bloedingen, een IV-toegang verkrijgen en een fluid-challenge, de behandeling van ritme- en geleidingsstoornissen en het herkennen van ischemie op een 12-afleidingen ECG.
  • De disability beoordelen en waar nodig ondersteunen door het handelen bij een hypoglycaemie, intoxicatie of insult.
  • Een cardio-respiratoir arrest vaststellen en een BLS opstarten alsmede het inzetten van een AED.
  • De basisprincipes van de CRM / niet-technische vaardigheden beschrijven en toepassen tijdens een hulpverlening.
  • Een patiënt overdragen middels de SBAR.

No additional materials are needed for this course.