Gebruik data voor feedback aan ambulancepersoneel

Gebruik data voor feedback aan ambulancepersoneel René Boomars, physician assistant acute zorg, Medisch Management Ambulancezorg RAVU De RAVU maakt gebruik van reanimatie data om het ambulancepersoneel gestandaardiseerde feedback te geven over BLS en ALS aspecten. Alle reanimatiecasussen worden geanalyseerd volgens een standaard concept waarbij gebruik […]

Presentatie: COVID-19 en reanimaties

Presentatie: COVID-19 en reanimaties Marieke Blom, onderzoeker, Amsterdam UMC Met het uitbreken van de corona-pandemie in maart 2020 zijn enorm veel maatregelen genomen om het verspreiden van het virus tegen te gaan. Hulpverleners werd geadviseerd slachtoffers niet meer te beademen en een deel van de […]