BHV-cursus

Hulpverlener

Op iedere werkplek kan zich een ongewenste situatie voordoen zoals een collegae die acuut ziek wordt of een letsel oploopt. Ook kan een brand ontstaan of moet een gebouw ontruimd worden. De werkgever is verplicht om een aantal hulpverleners op te leiden om in dit soort situaties de juiste stappen te ondernemen. Tijdens de BHV-cursus leer je hoe te handelen in een noodsituatie. Naast het bestrijden van een beginnende brand, leer je eerste hulp te verlenen en hoe te handelen in geval van een ontruiming. Bij gebleken competentie ontvang je een certificaat van het NIBHV. 

Gebruik data voor feedback aan ambulancepersoneel

Gebruik data voor feedback aan ambulancepersoneel René Boomars, physician assistant acute zorg, Medisch Management Ambulancezorg RAVU De RAVU maakt gebruik van reanimatie data om het ambulancepersoneel gestandaardiseerde feedback te geven over BLS en ALS aspecten. Alle reanimatiecasussen worden geanalyseerd volgens een standaard concept waarbij gebruik

Read More »

Meer informatie gewenst vraagt het ons!!