Basale reanimatie van volwassenen (basisopleiding)

In Nederland worden per week ongeveer 300 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een plotselinge circulatiestilstand. Deskundige hulpverleners zijn meestal niet op tijd ter plaatse om de hersenbeschadiging die dan optreedt te voorkomen. Soms komt iemand dan te overlijden. Het is belangrijk dat omstanders een circulatiestilstand herkennen, 112 bellen en direct starten met reanimeren. Tijdens de reanimatie wordt zuurstofrijk bloed rondgepompt om schade aan vitale organen te beperken of te voorkomen. Het inzetten van een automatische externe defibrillator vergroot de overlevingskans.

Basale reanimatie van volwassenen (basisopleiding)

Het inzetten van een automatische externe defibrillator vergroot de overlevingskans.

Inhoud Training

Tijdens de praktische cursus basale reanimatie worden vaardigheden aangeleerd die nodig zijn om iemand te reanimeren. Hierbij wordt de herkenning van een circulatiestilstand en het praktisch reanimeren bedoeld. Daarnaast wordt aan de hand van een aantal scenario’s geoefend hoe een automatische externe defibrillator wordt bediend. Er wordt afgesloten met een aantal vaardigheden om de luchtweg van een slachtoffer vrij te maken en vrij te houden. Wat wij belangrijk vinden is dat je vertrouwen hebt in je eigen kunnen en dat je een bewusteloos geraakt slachtoffer durft te benaderen!
Aan het einde van de training kun je demonstreren hoe je:
  • Een bewusteloos slachtoffer benadert.
  • Borstcompressies en beademingen uitvoert.
  • Een automatische externe defibrillator (AED) veilig in kan zetten.
  • Een bewusteloos slachtoffer dat ademt kan helpen.
  • Een slachtoffer met een luchtwegbelemmering kan helpen.
Om deel te nemen aan deze training is geen specifieke vooropleiding nodig. Iedereen die wil leren hoe een slachtoffer gereanimeerd moet worden is van harte welkom.
De praktische reanimatietraining duurt ongeveer 2.5 uur. Hierbij kan eventueel gebruik worden gemaakt van een voorbereidende e-learning van ongeveer 1 uur.
€40 (vrijgesteld van BTW) pp. voor de gehele training inclusief certificering. Neem contact op voor een groepsprijs en/of cursus op jouw locatie.
Tijdens de praktische training zal de ervaren trainer continue de vaardigheden beoordelen en bijstellen. Pas als een (deel)vaardigheid wordt beheerst, wordt verdergegaan met het volgende gedeelte. Hierdoor zal er geen eindtoets zijn.
Officieel certificaat van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR-hulpverlener)
  • Sommige verzekeraars vergoeden de trainingskosten.
  • De training is geaccrediteerd bij sommige beroepsverenigingen.
  • Wij adviseren om de vaardigheden jaarlijks op te frissen.