Basale reanimatie van kinderen (opfristraining)

In Nederland worden per jaar ongeveer 100 kinderen buiten het ziekenhuis getroffen door een circulatiestilstand. Bij het optreden van een circulatiestilstand zijn deskundige hulpverleners niet op tijd ter plaatse om ernstige beschadiging en soms zelfs overlijden te voorkomen. Het is belangrijk dat omstanders een circulatiestilstand herkennen en kunnen handelen. Daarnaast is het soms mogelijk om een circulatiestilstand te voorkomen door verslechtering vroegtijdig te herkennen en hierbij direct te handelen.

Basale reanimatie van kinderen (opfristraining)

Daarnaast is het soms mogelijk om een circulatiestilstand te voorkomen door verslechtering vroegtijdig te herkennen en hierbij direct te handelen.

Inhoud Training

Tijdens de basistraining zijn vaardigheden aangeleerd die nodig zijn om een kind te kunnen reanimeren. Ook is gekeken naar het vrijmaken en vrijhouden van de ademweg. Tijdens deze praktische training worden deze vaardigheden opgefrist en wordt er weer stilgestaan bij de preventie van een circulatiestilstand bij kinderen. Na het opfrissen van de vaardigheden wordt geoefend met diverse situaties waarin jij de vaardigheden zou moeten kunnen toepassen. We gaan hierbij “weg” uit het lokaal en proberen je in een herkenbare situatie de vaardigheden toe te laten passen. Naast de basisvaardigheden kunnen ook extra deelvaardigheden geleerd worden. Samenwerking en communicatie tijdens de reanimatie van een kind worden ook besproken. Wat wij belangrijk vinden is dat je vertrouwen hebt in je eigen kunnen en dat je een bewusteloos geraakt kind durft te benaderen!
Aan het einde van de training kun je demonstreren hoe je:
 • Een bewusteloos kind benadert.
 • Borstcompressies en beademingen uitvoert.
 • Een automatische externe defibrillator (AED) veilig in kan zetten.
 • Een bewusteloos kind dat ademt kan helpen.
 • Een kind met een luchtwegbelemmering kan helpen.
 • De vaardigheden kan toepassen in jouw dagelijkse praktijk.
Om deel te nemen aan deze training is een NRR-certificaat (basale reanimatie van kinderen) van maximaal 1 jaar oud vereist.
De praktische reanimatietraining duurt ongeveer 1.5-2 uur. Hierbij kan eventueel gebruik worden gemaakt van een voorbereidende e-learning.
€40 (vrijgesteld van BTW) pp. voor de gehele training inclusief certificering. Neem contact op voor een groepsprijs en/of cursus op jouw locatie.
Tijdens de praktische training zal de ervaren trainer continue de vaardigheden beoordelen en bijstellen. Pas als een (deel)vaardigheid wordt beheerst, wordt verdergegaan met het volgende gedeelte. Hierdoor zal er geen eindtoets zijn.
Officieel certificaat van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR-hulpverlener)
 • Sommige verzekeraars vergoeden de trainingskosten.
 • De training is geaccrediteerd bij sommige beroepsverenigingen.
 • Wij adviseren om de vaardigheden jaarlijks op te frissen.
 • Tijdens de opfristraining wordt ingegaan op situaties die herkenbaar zijn voor de hulpverlener.
 • De inhoud van de opfristraining is deels afhankelijk van de doelgroep: waar zou de deelnemer de vaardigheden moeten kunnen toepassen.