Basale reanimatie van kinderen (opfristraining)

Hulpverlener

In Nederland worden per jaar ongeveer 100 kinderen buiten het ziekenhuis getroffen door een circulatiestilstand. Bij het optreden van een circulatiestilstand zijn deskundige hulpverleners niet op tijd ter plaatse om ernstige beschadiging en soms zelfs overlijden te voorkomen. Het is belangrijk dat omstanders een circulatiestilstand herkennen en kunnen handelen. Daarnaast is het soms mogelijk om een circulatiestilstand te voorkomen door verslechtering vroegtijdig te herkennen en hierbij direct te handelen.

Gebruik data voor feedback aan ambulancepersoneel

Gebruik data voor feedback aan ambulancepersoneel René Boomars, physician assistant acute zorg, Medisch Management Ambulancezorg RAVU De RAVU maakt gebruik van reanimatie data om het ambulancepersoneel gestandaardiseerde feedback te geven over BLS en ALS aspecten. Alle reanimatiecasussen worden geanalyseerd volgens een standaard concept waarbij gebruik

Read More »

Meer informatie gewenst vraagt het ons!!