Basale reanimatie van kinderen (opfristraining)

Hulpverlener

In Nederland worden per jaar ongeveer 100 kinderen buiten het ziekenhuis getroffen door een circulatiestilstand. Bij het optreden van een circulatiestilstand zijn deskundige hulpverleners niet op tijd ter plaatse om ernstige beschadiging en soms zelfs overlijden te voorkomen. Het is belangrijk dat omstanders een circulatiestilstand herkennen en kunnen handelen. Daarnaast is het soms mogelijk om een circulatiestilstand te voorkomen door verslechtering vroegtijdig te herkennen en hierbij direct te handelen.

Meer informatie gewenst vraagt het ons!!