Basale reanimatie van kinderen (basisopleiding)

In Nederland worden per jaar ongeveer 100 kinderen buiten het ziekenhuis getroffen door een circulatiestilstand. Bij het optreden van een circulatiestilstand zijn deskundige hulpverleners niet op tijd ter plaatse om ernstige beschadiging en soms zelfs overlijden te voorkomen. Het is belangrijk dat omstanders een circulatiestilstand herkennen en kunnen handelen. Daarnaast is het soms mogelijk om een circulatiestilstand te voorkomen door verslechtering vroegtijdig te herkennen en hierbij direct te handelen.

Basale reanimatie van kinderen (basisopleiding)

Daarnaast is het soms mogelijk om een circulatiestilstand te voorkomen door verslechtering vroegtijdig te herkennen en hierbij direct te handelen.

Inhoud Training

Tijdens de praktische training basale reanimatie van kinderen worden vaardigheden aangeleerd die nodig zijn om een kind te reanimeren. Hierbij wordt de herkenning van een circulatiestilstand en het praktisch reanimeren bedoeld. Daarnaast wordt aan de hand van een aantal scenario’s geoefend hoe een automatische externe defibrillator wordt bediend. Er wordt afgesloten met een aantal vaardigheden om de luchtweg van een kind vrij te maken en vrij te houden. Tijdens de training wordt ook ingegaan op het mogelijk voorkomen van een circulatiestilstand bij een kind door verslechtering vroegtijdig te herkennen en hierbij direct te handelen.
Aan het einde van de training kun je demonstreren hoe je:
  • Een bewusteloos kind benadert.
  • Borstcompressies en beademingen uitvoert.
  • Een automatische externe defibrillator (AED) veilig in kan zetten.
  • Een bewusteloos kind dat ademt kan helpen.
  • Een kind met een luchtwegbelemmering kan helpen.
Om deel te nemen aan deze training is geen specifieke vooropleiding nodig. Iedereen die wil leren hoe een kind gereanimeerd moet worden is van harte welkom.
De praktische reanimatietraining duurt ongeveer 2.5 uur. Hierbij kan eventueel gebruik worden gemaakt van een voorbereidende e-learning van ongeveer 1 uur.
€40 (vrijgesteld van BTW) pp. voor de gehele training inclusief certificering. Neem contact op voor een groepsprijs en/of cursus op jouw locatie.
Tijdens de praktische training zal de ervaren trainer continue de vaardigheden beoordelen en bijstellen. Pas als een (deel)vaardigheid wordt beheerst, wordt verdergegaan met het volgende gedeelte. Hierdoor zal er geen eindtoets zijn.
Officieel certificaat van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR-hulpverlener)
  • Sommige verzekeraars vergoeden de trainingskosten.
  • De training is geaccrediteerd bij sommige beroepsverenigingen.
  • Wij adviseren om de vaardigheden jaarlijks op te frissen.