ABCDE-Training

Zorgprofessional

Iedere zorgprofessional kan worden geconfronteerd met een acuut zieke, mogelijk vitaal bedreigde, patiënt. De zorgprofessional moet hierbij in staat zijn om een patiënt gestructureerd te beoordelen en zo nodig interventies te verrichten. De standaard benadering verloopt via de ABCDE-systematiek waarbij het basisprincipe “treat first what kills first” is. 

Gebruik data voor feedback aan ambulancepersoneel

Gebruik data voor feedback aan ambulancepersoneel René Boomars, physician assistant acute zorg, Medisch Management Ambulancezorg RAVU De RAVU maakt gebruik van reanimatie data om het ambulancepersoneel gestandaardiseerde feedback te geven over BLS en ALS aspecten. Alle reanimatiecasussen worden geanalyseerd volgens een standaard concept waarbij gebruik

Read More »

Meer informatie gewenst vraagt het ons!!