4 Stappenplan

Escapebox

De 4 stappen methodiek wordt gebruikt door de ERC/NRR voor het aanleren van procedurele vaardigheden. Of dit de manier is om vaardigheden aan te leren is een interessante discussie. De methode vormt wel een belangrijke basis in het aanleren van reanimatievaardigheden en om die reden is het belangrijk om als NRR/ERC erkende instructeur de methode goed te kunnen toepassen. Hieronder wordt de 4 stappen methodiek in praktische zin uitgelegd.

Er is een link naar video waarin de grondlegger van de methodiek Rodney Peyton een beschrijving geeft van de 4-stappen methodiek, dit is voor instructeur die verdere verdieping zoeken wellicht interessant om te bekijken. Daarnaast is het ook goed om de “plek” en motivatie voor de 4-stappen methodiek te kennen, daarvoor ook een link naar een artikel welke de vraag stelt of de 4 stappenmethodiek wel gehandhaafd zou moeten worden.

 

Stap 1

Je demonstreert de vaardigheid, zonder uitleg, op normale snelheid zonder onderbrekingen. Dit zorgt ervoor dat uw cursisten duidelijk zien welke acties ze zullen moeten ondernemen. Er wordt door de instructeur geen uitleg gegeven. Dit kan namelijk de cursisten afleiden van hun concentratie bij het nauwkeurig bekijken van de uitvoering van de vaardigheid die wordt uitgevoerd door de instructeur. Je ben als instructeur verantwoordelijk voor een perfecte demonstratie en uitvoering van de vaardigheid.

Stap 2

Je demonstreert de vaardigheid opnieuw, aangevuld met uitleg door de instructeur. Je demonstreert de vaardigheid nu langzamer en voegt een uitleg toe waarin iedere stap kort wordt beschreven en toegelicht. Opnieuw zien de
cursisten dat de vaardigheid correct worden toegepast, maar met een extra uitleg. Verantwoordelijkheid voor het demonstreren van de vaardigheid is in dit stadium nog steeds van jou. Ook al hebben uw cursisten nu demonstratie en uitleg gehad, kunnen
ze enkele vragen hebben. Zorg ervoor dat je hiervoor voldoende tijd overhoudt, maar houd je cursisten gefocust door alleen vragen te beantwoorden over de vaardigheid die je zojuist hebt laten zien. Ruimte voor vragen biedt je het beste na afronding
van stap 2, alvorens verder te gaan met stap 3.  Je begint nu de verantwoordelijkheid van jezelf naar je cursisten te verschuiven.

Stap 3

Je demonstreert de vaardigheid opnieuw, maar vraagt je cursisten om jouw uit te leggen wat er gedaan moet worden ,en hoe een vaardigheid uitgevoerd dient worden. Dit is een cruciale fase in het leren van vaardigheden. Door de reeks acties uit te leggen, begint de cursist verantwoordelijkheid te nemen, maar voelt hij zich nog steeds veilig omdat jij de leiding hebt over het demonstreren van de vaardigheid. Aan het begin van fase 1 ben je duidelijk de expert en je cursisten de nieuwelingen, maar aan het einde van deze fase hebben de cursisten de vaardigheid nu drie keer in detail gedemonstreerd gezien en krijgen ze geleidelijk aan jouw expertiseniveau.

Stap 4

Je cursisten demonstreren de vaardigheid en geven hun eigen commentaar. Uw cursisten nemen nu de verantwoordelijkheid om de vaardigheid te demonstreren, om te laten zien dat ze de techniek en volgorde hebben begrepen. Je moet elke cursist aanmoedigen om deze fase uit te voeren en, als er tijd is, moet je ze verschillende oefeningen gunnen om de vaardigheid te versterken. Je hebt nu alle verantwoordelijkheid overgedragen aan je cursisten en je kunt zien of je instructie effectief is geweest. Aan het einde van deze fase zouden al je cursisten de vaardigheid met succes moeten hebben afgerond, met een vergelijkbare uitvoering als jij. Vraag ten slotte de cursisten of ze nog vragen hebben. Als je de sessie goed hebt
gepland en hebt uitgevoerd zoals hierboven beschreven, zouden er maar heel weinig moeten zijn.

The four-stage approach to teaching skills: The end of a dogma?