Presentatie: COVID-19 en reanimaties

Marieke Blom, onderzoeker, Amsterdam UMC

Met het uitbreken van de corona-pandemie in maart 2020 zijn enorm veel maatregelen genomen om het verspreiden van het virus tegen te gaan. Hulpverleners werd geadviseerd slachtoffers niet meer te beademen en een deel van de burgerhulpverleners is tijdelijk niet opgeroepen. In verschillende buitenlandse rapportages wordt een hogere incidentie van reanimaties en een lagere overleving gerapporteerd. Nederland heeft ten tijden van de eerste golf – in tegenstelling tot veel landen – een ‘intelligente’ lockdown gekend. Kunnen we iets zeggen over observaties die in Nederland worden waargenomen als het gaat om incidentie van reanimatie en overleving?

bron: Nederlandse Reanimatie Raad

Leave a Comment